KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

 

STT Ngày Công việc
1 12/3/2018 – 14/3/2018 P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.
2 15/3/2018 – 23/3/2018 Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn
3 27/3/2018 Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.
4 30/3/2018 – 6/4/2018 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
6 16/4/2018 Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Lưu ý:

Sinh viên nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày 15/3-23/3/2018.

Sinh viên không cần nộp hình thẻ vì trên phôi bằng không có dán hình.

Danh sách sinh viên các em tham khảo tại đây: HERE