Thân chào các em,

Bộ môn Thương mại Điện tử thông báo đến các SV Thương mại Điện tử về thời điểm nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp.

  • Hạn nộp: thứ 2, 12/06/2017
  • Ngày bảo vệ trước hội đồng: thứ 2, 19/06/2017
  • Yêu cầu nộp: Báo cáo TTTN (3 bản) , 1 đĩa CD, Bản nhận xét của doanh nghiệp nơi SV thực tập (mẫu nhận xét của Khoa HTTT)

Huong dan trinh bay Noi dung bao cao TTTN-EC2013-0 Huong dan trinh bay Noi dung bao cao TTTN-EC2013-1