Bộ môn TMĐT gửi đến các em lịch bảo vệ Thực tập tốt nghiệp TMĐT HK2, 2017-2018
– Thời gian: 8:00, sáng thứ 5 12/7/2018
– Địa điểm: Phòng C104, Trường ĐHCNTT
Các em Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Giảng viên hướng dẫn để được nhận xét và chỉnh sửa cuốn báo cáo.
36721177_2083861951624132_2521221780723466240_o
Thân ái.