Bộ môn TMĐT gửi sinh viên kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp (EC212) sinh viên TMĐT chính quy đợt 1 năm học 2017-2018
Đính kèm:
– Kế hoạch bảo vệ TTTN TMĐT
– Hướng dẫn trình bày nội dung trình bày báo cáo TTTN
– Danh sách sinh viên EC212 đi kèm tên của giảng viên hướng dẫn
– Mẫu nhận xét của công ty TTTN

Lưu ý: Sinh viên nào đã đăng ký học môn thực tập tốt nghiệp lúc đầu kỳ phải đăng ký bảo vệ đợt này.