1. Vị Trí Junior Developer Nodejs

Số lượng: nhận tối đa 2 người trong 1 đợt.

Phẩm chất/Năng lực/Các điều kiện khác cần thiết:
– Có kiến thức về CSS3 , jQuery, Bootstrap, MongoDB, Linux, xml
.
– Biết lập trình JavaScript, NodeJS, HTML 5, AngularJs
– Là người luôn suy nghĩ tích cực, yêu thích sự sáng tạo, không ngại khó, không sợ việc.
– Có khả năng chủ động research học hỏi, giải quyết vấn đề, tự giác và có trách nhiệm tốt với công việc đảm nhận.

Các yêu cầu khác :
– Làm việc nhóm, và có khả năng tự tìm hiểu, hoạt động độc lập khi cần thiết.
– Giao tiếp tốt.
– Có kỷ luật.

2. Vị Trí Junior Mobile Developer (React-Native)

Số lượng: nhận tối đa 2 người trong 1 đợt.

Phẩm chất/Năng lực/Các điều kiện khác cần thiết:
– Yêu thích lập trình Mobile.
– Có kiến thức tốt về ReactJS, React Native, Javascript, Nodejs.
– Là người luôn suy nghĩ tích cực, yêu thích sự sáng tạo, không ngại khó, không sợ việc.
– Có khả năng chủ động research học hỏi, giải quyết vấn đề, tự giác và có trách nhiệm tốt với công việc đảm nhận.

Các yêu cầu khác :
– Làm việc nhóm, và có khả năng tự tìm hiểu, hoạt động độc lập khi cần thiết.
– Giao tiếp tốt.
– Có kỷ luật.

Vui lòng gửi CV về job@haravan.com để ứng tuyển cũng như biết thêm thông tin.