I. Công trình Nghiên cứu khoa học đã công bố

STT Công trình
1 [C.2016] L.Minh Dang, Duc Duong (2016), Improvement methods for stock market prediction using financial news articles, in Proc. of The 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on. IEEE (NICS 2016), DaNang, Vietnam, ISBN: 978-1-5090-2100-0
2 [C.2016] Duc Duong, Toan Nguyen, L.Minh Dang (2016), Stock Market Prediction Using Financial News Articles on Ho Chi Minh Stock Exchange, in Proc. of The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ACM IMCOM 2016), DaNang, Vietnam, Jan.2016, ISBN: 978-1-4503-4142-4
2 [C.2015] Đặng Công Tâm, Trần Hồng Trang, Dương Minh Đức (2015) , Dự báo thời điểm mua bán chứng khoán kết hợp phương pháp phân đoạn dữ liệu và vectơ hỗ trợ hồi quy, Kỷ yếu hội thảo WISE15, Tập San Tin Học Quản Lý – ĐH Kinh Tế TP.HCM, Tập 04, số 1&2, 2015, 55-68
3 [C.2015] Tri H. Nguyen, Duc M. Duong, Duc A. Duong (2015), Reversible Medical Image Watermarking Technique Based on Choosing Threshold Values in Histogram Shifting, The 7th International conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), Vietnam, Oct.2015
4 [C.2015] Duc M. Duong, Tri H. Nguyen, Duc A. Duong (2015), Reversible image watermarking on prediction errors by balance the capacity negative and positive in histogram, in Proc. of The 2nd IEEE-NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), Vietnam, Sep.2015.
5 [C.2015] Tri H. Nguyen, Duc M. Duong, Duc A. Duong (2015), Robust and high capacity watermarking for image based on DWT-SVD, in Proc. of the 11th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies – Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF’15), Vietnam, Jan.2015, pp. 83-88.

II. Đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

STT Đề tài Tác giả
1 Dự đoán xu hướng chứng khoán trong rổ VN30 tại sàn HOSE dựa trên tin tức tài chính Đặng Liên Minh, Nguyễn Đức Toàn
GVHD: TS.Dương Minh Đức
2 Nghiên cứu mô hình dự báo thời điểm mua bán chứng khoán bằng kỹ thuật phân đoạn xu hướng kết hợp với hồi quy máy học Đặng Công Tâm, Trần Hồng Trang
GVHD: TS.Dương Minh Đức
3 Phát triển thuật toán ẩn thông tin trên ảnh số Nguyễn Hồng Trí
GVHD: TS.Dương Minh Đức
4 Ứng dụng AHP và công cụ expert choice phân vùng lũ khu vực tỉnh Bình Định Lê Thị Mỹ Thịnh, Nguyễn Phú Thuận
GVHD: TS.Dương Minh Đức
5 Hệ hỗ trợ chuẩn đoán bệnh phổi Vũ Đức Huy, Trần Thị Bích Ngọc
GVHD: TS.Dương Minh Đức